Nieuws

Verlaging btw-tarief voor sloop en heropbouw levert flinke besparing op: Confederatie Bouw pleit voor verlenging na 2022

De verlaagde btw bestaat sinds 1 januari 2021. Voor die datum was het al van kracht in 32 centrumsteden, maar dat werd uitgebreid naar heel het land. Het doel? De koopkracht van gezinnen ondersteunen, de bouwsector een impuls geven in crisistijden en een boost geven aan het vervangen van oude en energieverslindende woningen. Heel concreet geniet je van het verlaagde btw-tarief van 6% in plaats van 21% als je een bestaande woning sloopt en op hetzelfde stuk grond een nieuwe woning bouwt.

Voorwaarden
Er zijn natuurlijk wel enkele voorwaarden om van de gunstmaatregel te kunnen genieten. Het moet gaan om een woning die gedurende vijf jaar je enige en eigen woning zal zijn. Het huis mag bovendien een maximale bewoonbare oppervlakte hebben van 200 m². “Er moet ook sprake zijn van een volledige sloop”, zegt Sven Nouten van de Confederatie Bouw. “Een gedeeltelijke afbraak van het gebouw komt niet in aanmerking.”

De praktijk: een voorbeeld
Dat de btw-verlaging een serieuze besparing oplevert, blijkt uit een voorbeeld. Een familie koopt een stuk grond met daarop een verouderde woning. Ze wil het slopen en in de plaats een nieuwe woning bouwen. We gaan hier uit van een kostprijs van 80.000 euro voor het slopen en 250.000 euro voor de heropbouw.
Vóór de gunstmaatregelen zou de familie op beide bedragen 21% btw betalen, dat komt samengeteld neer op 69.300 euro (21% van 330.000). Met het verlaagde btw-tarief daalt dat bedrag tot 19.800 euro (6% van 330.000). Het verschil bedraagt liefst 49.500 euro.

Vraag om verlenging
Het verlaagde btw-tarief loopt in principe eind 2022 af. De Confederatie Bouw roept evenwel op om de gunstmaatregel te verlengen. “De tijdelijke regeling is onvoldoende”, klinkt het. “We zien dat het tot een stevige toename van het aantal stedelijke reconversieprojecten leidt, waarvan de particulier maar al te graag de vruchten plukt. De maatregel lijkt dus zeker effectief te zijn in het realiseren van een verschuiving naar duurzame afbraak en heropbouw.”
Net daarom vraagt de Confederatie Bouw een verlenging van de btw-verlaging. “Het is de uitgelezen kans om oude, weinig energie-efficiënte panden te slopen en te vervangen door nieuwe, hedendaagse en performante woningen. Sloop en heropbouw van bestaande woningen op een bestaand perceel is veel beter dan bouwen op een nieuw perceel of een bestaande woning traag en gedeeltelijk renoveren.”

Regels
Een sloop en heropbouw is géén renovatie, wel een nieuwbouwproject. Wie aan een project begint, moet dus rekening houden met specifieke regels voor de nieuwe woning. Eerst en vooral moet je een omgevingsvergunning aanvragen en een architect raadplegen. In Vlaanderen mag de woning zelf een E-peil van maximum E30 hebben, een S-peil van 28, er moet verplicht een regenwaterput voorzien worden en in de woning moet een ventilatiesysteem aanwezig zijn. Bovendien moet je hernieuwbare energiebronnen gebruiken om minstens een deel van je energie op te wekken, of moet je 10% beter doen dan E30.

Bron: HLN.BE &  Livios