Nieuws

Gaat u lenen voor een woning? Dit zijn de 8 kosten waarmee u rekening moet houden

1. Registratierechten
Koopt u een huis of een appartement, dan moet u naar de notaris. Die zal ervoor zorgen dat het pand dat u op het oog heeft ook daadwerkelijk uw eigendom wordt. Maar gratis gebeurt dat niet.
 
Vooreerst moet u koopbelastingen of registratierechten betalen. Gaat het om de enige gezinswoning, dan betaalt u in Vlaanderen sinds Nieuwjaar 2020 een tarief van 6%. Bij een woning waaraan u meteen een grondige energetische renovatie koppelt, geniet u van een voordeeltarief van 5%.
Voor een woning van 300.000 euro bent u dus al meteen 18.000 euro extra aan registratierechten kwijt als u geen grondige energetische renovatie doet.
 
 
Wie zich beperkt tot een ‘bescheiden’ woning, krijgt wel een korting. Is de aankoopprijs hoogstens 200.000 euro (of 220.000 euro in de Vlaamse rand rond Brussel en in enkele kernsteden), dan moet u 5.600 euro minder betalen.


2. Ereloon
De registratierechten zijn bestemd voor de Vlaamse overheid. Maar de notaris moet zelf ook betaald worden voor zijn werk. De tarieven zijn wettelijk vastgelegd. Het ereloon voor een lening van 300.000 euro mag u op 2.477,65 euro rekenen. Voor een sociale lening zijn ze wel lager.


3. Administratieve kosten
De notaris moet ook opzoekingswerk doen zoals het opvragen van kadastrale gegevens, stedenbouwkundige inlichtingen en bodemattesten. Hiervoor maakt hij kosten, die hij mag verhalen op de kopers. Voor een woning van 300.000 euro komen die neer op zowat 800 à 1.100 euro.


4. Dossierkosten
Wil u een hypothecaire lening bij de bank, dan maakt die daarvoor een dossier op. Ze rekent hiervoor ook dossierkosten aan. Sinds 1 april 2017 geldt een wettelijk plafond van 500 euro.


5. Schattingskosten
Om er zeker van te zijn dat uw pand voldoende waard is als het later bij een wanbetaling gedwongen moet worden verkocht, laten de banken de waarde van uw woning ook door een schatter vaststellen. Ook dit kan u enkele honderden euro’s kosten.


6. Brandverzekering
Banken vragen tevens een waarborg als ze u een lening vertrekken. Bij een woonlening is dat vaak een hypotheek. Dat betekent dat de financiële instelling het recht krijgt om uw woning te laten verkopen als u achterstallig wordt om met de opbrengst ervan het nog uitstaande bedrag te delgen.
Om die waarborg in stand te houden, is het wel vereist dat de woning blijft bestaan. Daarom verplichten de banken de kredietnemers dan ook om een brandverzekering af te sluiten tijdens de looptijd van het krediet.


7. Schuldsaldoverzekering
Een schuldsaldoverzekering biedt bescherming voor het geval één van de kredietnemers overlijdt voor het einde van het hypothecaire krediet. De langstlevende partner of erfgenamen hoeven in dat geval het deel van de overledene niet meer terug te betalen.
De banken vragen meestal dat u een dergelijke verzekering afsluit. Als de belangrijkste kostwinner in een gezin overlijdt, kan dat makkelijker worden opgevangen.


8. Notariskosten lening
Niet alleen voor de aankoop van uw pand moet u naar de notaris. Ook uw hypothecaire lening moet er worden ‘geschreven’. Ze moet immers worden opgenomen in een hypothecaire akte.
En ook deze kosten zijn niet min. Voor een krediet van 200.000 euro dat volledig wordt gewaarborgd met een hypotheek mag u rekenen op een bedrag tussen 5.200 en 5.600 euro.

Bron: Spaargids.be / HLN.be