Stedenbouwkundige inlichtingen Brussel: nieuwe publiciteitsregels uitgesteld tot 1 september naar nieuws overzicht

12 April 2019

Beknopte beschrijving van het goed
Zoals je misschien al wist, traden op 30 april 2018 de nieuwe CoBAT-regels (le Code Bruxellois de l’Aménagement du Territoire) in werking. Deze bevatten onder meer de zware en nieuwe verplichting om een beknopte beschrijving te voegen bij het verzoek om stedenbouwkundige informatie, zoals vereist door artikel 276/1 van de CoBAT. Dit verzoek om stedenbouwkundige informatie moet worden gericht aan de gemeente waar het onroerend goed zich bevindt.

Wat als de gemeente de stedenbouwkundige inlichtingen niet tijdig aflevert?
De gemeente beschikt over een niet-dwingende termijn van 30 dagen (of 5 dagen in het geval van een dringende aanvraag) om stedenbouwkundige informatie te verstrekken.

Indien de gemeente de stedenbouwkundige informatie niet binnen de voorziene termijn aflevert en zolang de vastgoedmakelaar niet over deze informatie beschikt, kon je tot op heden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest niet wettelijk starten met de publiciteit van het onroerend goed.

Oorspronkelijk was voorzien dat vanaf 20 april 2019 (wat overeenkomt met de tweede fase van de inwerkingtreding van de nieuwe CoBAT) deze regel niet langer van toepassing zou zijn en dat de makelaar gemachtigd zou zijn om na het verstrijken van de antwoordtermijn van 30 dagen reclame te maken onder bepaalde voorwaarden, zelfs bij gebrek aan elk antwoord van de gemeente.

Indien de informatie niet werd verkregen, moet in de vooraf gestarte publiciteit worden aangegeven op welke datum het verzoek om stedenbouwkundige informatie aan de gemeente is verzonden. Het bewijs van verzending van dit verzoek en de beknopte beschrijving moeten ook gratis ter beschikking worden gesteld van elke geïnteresseerde persoon.

Nieuwe regeling uitgesteld tot 1 september 2019
Indien deze regel van het toestaan van vroegtijdige reclame - en de daaraan verbonden voorwaarden - wordt gehandhaafd, dan is de inwerkingtreding ervan uitgesteld tot 1 september 2019. Het is dus pas vanaf 1 september dat de wachttijd om te beginnen met publiciteit beperkt wordt tot één maand.

Het uitstel van de inwerkingtreding van de rest van de CoBAT-regels tot 1 september 2019 is volgens bevoegd minister Vervoort te wijten aan het feit dat de actualisering van het computersysteem, dat noodzakelijk is voor een goed beheer van de procedures voor het onderzoek van vergunnings- en certificaataanvragen, niet operationeel zal zijn tegen 20 april.

Voordeel van vroegtijdige publiciteit
Het voordeel van deze regel om vroegtijdige publiciteit toe te staan is dat het onzekerheid wegneemt bij de makelaar. Makelaars begonnen soms illegaal met de publiciteit van een onroerend goed zonder over de stedenbouwkundige informatie te beschikken, omdat de gemeenten traag reageerden.

Het is echter betreurenswaardig dat de minister het passend achtte om alle CoBAT-regels die nog niet in één blok in werking zijn getreden uit te stellen zonder een onderscheid te maken tussen deze regels.

 

Bron: CIBweb.be - 12/04/2019 - https://cibweb.be/nieuws/stedenbouwkundige-inlichtingen-brussel-nieuwe-publiciteitsregels-uitgesteld-tot-1-september

Delen op

Jouw woning ook verkopen/verhuren? Contacteer ons