Voorstel Vlaams Bouwmeester: “Gunstige Mobiscore = groter fiscaal voordeel” naar nieuws overzicht

20 Juni 2019

“Gebruik de Mobiscore om wie mobiliteitsvriendelijk gaat wonen fiscaal te belonen, en slecht gelegen locaties te ontraden.” Dat zegt de Vlaamse Bouwmeester na de lancering van de tool die voor elke Vlaamse woning aangeeft wat de milieu-impact voor verplaatsingen is. Zijn voorstel: hogere premies en meer belastingvoordeel voor wie ‘mobiliteitsvriendelijk’ gaat wonen. Maar minister van Omgeving Koen Van den Heuvel veegt het idee meteen van tafel.

U woont in de onmiddellijke nabijheid van een treinstation of frequent bediende bushalte en kan te voet of met de fiets naar voorzieningen als bakker, school en dokter? Dan beloont de overheid uw woning waarschijnlijk met een hoge Mobiscore. Wie alles met de wagen moet doen, krijgt minder goede punten. Als het van Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck afhangt, blijft dat cijfer van 1 tot 10 geen ‘vrijblijvende’ indicator op de Woningpas en immowebsites. “Met de Mobiscore heeft de politiek eindelijk een intelligent en veelzijdig instrument in handen om, bijvoorbeeld via de btw, fiscus of een aangepaste woonbonus, verstandig ‘te sturen’ en te belonen.”

Van Broeck wijst onder meer naar de mogelijkheid om wederopbouw enkel nog op gunstig gelegen plekken financieel te ondersteunen. “Men zou ook de hypothecaire lening meer of minder fiscaal aftrekbaar kunnen maken in functie van de locatie. Anders dan de Woonbonus, die enkel tot een stijging van de verkoopprijzen heeft geleid waarmee alleen de verkopers goed zijn, zou wie ‘mobiliteitsgunstig’ koopt gedurende 20 of 30 jaar fiscaal voordeel kunnen doen. Wel interessant voor de koper dus.”

“Realistisch en eerlijk”
De score - een idee dat voormalig minister Joke Schauvliege jaren geleden lanceerde -  is ook een dynamisch gegeven: de verplaatsing van een school of bushalte heeft al een impact op de score. In die zin is het volgens Van Broeck ook een realistische en eerlijke afbakening van de spelregels. “En neen, het betekent niet dat we allemaal in de stad moeten gaan wonen, dat kan ook in de kern van een dorp.”

“Of er bij een volgende regering een politiek draagvlak voor mijn ideeën zal bestaan? Ik hoop het. Het is volgens mij alleszins een van de meest milde en tegelijk minst agressieve manieren om de gewenste transitie op gang te brengen – via intelligente, langzaam werkende correcties. Anders dan bijvoorbeeld stevige aanpassingen aan het kadastraal inkomen (KI) - stadswoningen worden, tegen de logica in, momenteel nog fiscaal zwaarder belast dan de voor de overheid veel duurdere plattelandswoningen - hoeven dergelijke ingrepen géén politieke zelfmoord te betekenen.”

Invloed op vastgoedprijzen
Of een fiscale koppeling van de Mobiscore dan geen invloed zal hebben op de vastgoedprijzen? “Vermoedelijk wel. Wellicht zullen gunstig gequoteerde woningen iets duurder worden. Dat is met een gunstige EPC-score eveneens zo. De koper weet echter dat hij over een langere tijd zijn voordeel zal doen. Wie toch voor een woonst met slechte Mobiscore kiest, investeert in iets wat in waarde zal verliezen.”

Van den Heuvel: “Kwestie niet aan de orde”
De veelgehoorde vrees onder de Vlaamse woningeigenaars dat de Mobiscore financiële gevolgen zal hebben, is volgens Vlaams minister van Omgeving Koen Van den Heuvel (CD&V) echter onterecht. “Het is niet de bedoeling de Mobiscore in te zetten voor fiscale doeleinden, zoals een waardebepaling van de woning”, benadrukt hij. 

“Die kwestie is niet aan de orde: niet voor mezelf, noch voor de partij. Niet nu, noch in de toekomst. Dat was ook nooit het opzet van de score.” Volgens Van den Heuvel is en blijft de score een louter informatieve en indicatieve tool om kopers bewust te maken over de mobiliteitsaspecten verbonden aan hun eventuele toekomstige woning. 

Het zou natuurlijk niet de eerste maal zijn dat de Bouwmeester met zijn ideeën de politiek ver vooruitloopt. Onder meer N-VA is ook tevreden over Van Broeck, die de polemiek geregeld aanwakkert. Enkel Open Vld heeft het moeilijker met enkele van zijn standpunten. Van Broecks 4-jarig mandaat als adviesverlener loopt op 31 augustus volgend jaar af.

Bron: Het Laatste Nieuws - 19 juni 2019.

Delen op

Jouw woning ook verkopen/verhuren? Contacteer ons